Publicerad 26 november 2021
Nyhet

Gemensamma insatser mot livmoderhalscancer

SKR rekommenderar alla regioner att delta i projekt mot livmoderhalscancer med samtidig vaccination och screening mot humant papillomvirus (HPV).

Foto

Marie Morell

WHO och EU:s cancerplan uppmanar länder att skärpa insatserna för att utrota livmoderhalscancer. Riksdagen har bett regeringen om en handlingsplan, och nu rekommenderar SKR regionerna att ansluta till projektet.

– Vi kan bekämpa livmoderhalscancer i Sverige. Vi rekommenderar nu alla regioner att delta i arbetet genom samtidig vaccination och screening mot HPV, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR).

För projektet rekommenderas regionerna följande:

  • att det genomförs inom ramen för en forskningsstudie för att följa effekter samt påverkan på nuvarande screeningprogram
  • att målgruppen för studien bör omfatta kvinnor födda 1994-1998
  • att vaccinationen antingen ges inom mödrahälsovården i samband med rutinscreening eller genom att kalla hela målgruppen till vaccination via den infrastruktur som byggts upp för covid-19-vaccination.

Vaccinationsprogrammet mot HPV och översyn av Socialstyrelsens föreskrift påverkar utformningen av screening. Regionerna kommer att behöva uppdatera sina kallelsesystem i takt med att föreskriften uppdateras.

– Ett nationellt kallelsesystem minskar risken för en ojämlik tillgång till screening och möjlighet till tidig upptäckt. Därför rekommenderar vi regionerna att ansluta sig till ett generiskt kallelsesystem, säger Marie Morell.

Systemet bygger på samma tekniska lösning som används i screening för tjock- och ändtarmscancer och i organiserad prostatacancertestning. Det har utvecklats av Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) i Västra Götalandsregionen och kan erbjudas samtliga regioner. Hälften av regionerna använder systemet – Västra Götaland, Halland, Kalmar, Västmanland, Sörmland, Norrbotten, Dalarna, Jönköping och Blekinge. Kallelsesystemet utvecklas 2021-22, därefter kommer övriga regioner att kunna ansluta.

Läs vidare

Sakkunnig

Helena Brändström
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR