Publicerad 30 september 2021
Nyhet

Högre tillväxt för skatteunderlaget 2021 och 2022

SKR ser en tydlig återhämtning av konjunkturen i år och nästa år och skatteunderlaget beräknas öka med drygt 4 procent 2021 och 2022.

Foto

Annika Wallenskog

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ny skatteunderlagsprognos. Jämfört med tidigare prognoser beräknas en högre BNP-tillväxt, såväl för i år som för 2022. Sammantaget för åren 2021 och 2022 förväntas en större ökning av arbetade timmar jämfört med tidigare bedömningar.

− Tillväxten i svensk ekonomi bedömer vi just nu vara hög, liksom flertalet andra bedömare gör. Att Sverige lyckats nå en relativt hög vaccinationsgrad och att vi så småningom kommer ur pandemin är naturligtvis avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Utsikterna för nästa år ser därför goda ut, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

En tydlig förstärkning av konjunkturen i år och nästa år bedöms ge en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Därmed förutses det kommunala skatteunderlaget 2021 och 2022 växa långt snabbare än på flera år.

Den ackumulerade utvecklingen för skatteunderlaget i år och nästa år är uppreviderad med över en procent. Tillkommande statistik över utvecklingen i år visar överlag starka utfall och är huvudförklaringen bakom upprevideringar av lönesumman och skatteunderlaget i år. Den höjda prognosen för 2022 följer dels av en upprevidering av tillväxtprognosen för 2021, dels av det efterfrågelyft som ges av expansiva finanspolitiska förslag i Budgetpropositionen för 2022.

− Normalt sett har vi en BNP-tillväxt runt två procent per år i genomsnitt och nu ser BNP 2021 ut att hamna endast en dryg procent högre än BNP 2019. Även om tillväxten är hög så har vi en bit kvar för att också återställa konjunkturläget. Den BNP-tillväxt som gått förlorad måste ju också tas igen. Vi bedömer därför att det inte blir någon snabb nedgång i arbetslösheten redan nästa år, säger Annika Wallenskog.

Ekonomirapporten presenteras 19 oktober och belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt en fylligare beskrivning av den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Fakta

SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året: februari, april, augusti, september/oktober samt december. Nästa prognos kommer 16 december.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR