Publicerad 24 maj 2022
Nyhet

Höstdos kräver framförhållning och tydlighet

Det är bra att Folkhälsomyndigheten redan nu slår fast sina rekommendationer om höstens vaccinationer mot covid-19. God framförhållning och tydlighet är viktigt för regionernas planering.

Foto

Emma Spak

Folkhälsomyndighetens rekommendation innebär att alla som är 65 år och äldre och personer i särskilda riskgrupper rekommenderas en påfyllnadsdos, en så kallad ”höstdos”, mot covid-19 för att stärka skyddet mot svår sjukdom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att regionerna ska ha beredskap att möta efterfrågan på vaccination av personer mellan 18 och 64 år, utan att myndigheten förtydligar hur de ser på denna breda åldersgrupps behov av en så kallad ”höstdos”.

– Den här otydligheten blir svår för invånarna att förstå och riskerar att skapa en ohållbar planeringssituation för regionerna. Om regionerna ska ha en möjlighet att möta flera miljoner människors efterfrågan på vaccination så kräver det tillgänglig personal, förberedda lokaler och en god logistik. Samtidigt rekommenderar inte myndigheten individer i gruppen 18-64 år en ytterligare påfyllnadsdos mot covid-19, vilket gör att såväl framförhållningen som tydligheten blir bristfällig, säger Emma Spak, chef för sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

God framförhållning och tydlighet från de statliga myndigheterna och dialog med regionerna har under hela pandemin varit framgångsfaktorer. SKR uppmanar därför Folkhälsomyndigheten att fortsättningsvis ha en tät dialog med regionerna när det gäller tillämpningen av rekommendationen kring höstdosen. Eventuella förändringar bör förankras tidigt och tydligt, liksom att regionerna ska ha stöd av Folkhälsomyndigheten i planeringsarbetet och med nationella kommunikationsinsatser.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR