Publicerad 31 maj 2021

Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Skolans tre huvudmannaorganisationerna tar över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola.

Marie-Hélène Ahnborg och Mats Gerdau.

Marie-Hélène Ahnborg och Mats Gerdau.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete. Ifous verksamhet kommer nu att bedrivas som en ideell förening med de tre huvudmannaorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som medlemmar.

Verksamheten fortsätter med samma inriktning som tidigare men ambitionen är att med de tre medlemsorganisationerna i ryggen ska Ifous kunna nå ut till fler skolor och skolhuvudmän och därmed ytterligare bredda och fördjupa verksamhetsutbudet.

Sedan starten 2011 har Ifous verksamhet vuxit och volymen har ökat.

– Att vi nu överlåter verksamheten till huvudmannaorganisationerna ligger helt i linje med vad Ifous grundare Per Reinolf önskade, nämligen att Ifous skulle bli skolhuvudmännens eget forskningsinstitut, säger Birgitta Hartzell, vd för Skolporten som är Ifous nuvarande ägare.

– Det här är ett viktigt steg för att stärka skolhuvudmännens ansvarstagande för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Mats Gerdau, som i egenskap av ordförande i SKR:s utbildningsberedning även innehar ordförandeposten i den nybildade föreningen.

Genom Ifous erbjuds en infrastruktur för samverkan - mellan praktiker och forskare, mellan skolor och skolhuvudmän och mellan de yrkesverksamma i skolan.

– Ifous är den enda plattform där både kommunala och fristående skolor kan bedriva FoU-arbete tillsammans, säger Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund och ledamot i Ifous styrelse.

Föreningen Ifous ska vara en nationell strategisk resurs med ambitionen att bidra till utvecklingen av den svenska skolan genom praktiknära forskning och konkret FoU-arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Övertagandet kommer att träda i kraft 31 maj 2021.

Fakta

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Ifous samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.

Läs vidare

Sakkunnig

SKR
Bodil Båvner, tel: 08-452 71 01

Ifous
Emma Kreü; tel: 073-513 07 36

Friskolornas riksförbund
Ylva Skoogberg, tel: 072-222 78 04

Idéburna skolors riksförbund
Ingemar Olsson, tel: 070-585 57 67

Skolporten
Birgitta Hartzell, tel: 073-983 69 13

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR