Publicerad 15 april 2021
Nyhet

Ingen ändring i prognosen gällande vaccination

Enligt Folkhälsomyndighetens prognos kan vaccinmålet även fortsatt uppnås till den 15 augusti. Dagens prognos innebär inga förändringar jämfört med den prognos som angavs den 1 april.

Marie Morell och Lena Hallengren.

Marie Morell och Lena Hallengren.

Folkhälsomyndighetens prognos baseras på läkemedelsbolagens leveransprognoser. Var fjortonde dag presenteras en uppdaterad prognos.

− Samtliga regioner vaccinerar nu i högt tempo i fas 2 och under de kommande veckorna påbörjas vaccination i fas 3. Kapaciteten i regionerna är hög och de vaccinerar utifrån det vaccin de får tillgång till. Vår förhoppning är förstås att vi ska få en hög och jämn leveranstakt, så att alla kan erbjudas vaccin så snart som möjligt. Det är också viktigt att regionerna får tidiga och tydliga besked om eventuella förändringar, så att planeringen kan fungera väl, säger Marie Morell, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation.

− Det är glädjande att över två miljoner vaccinationer nu har genomförts i Sverige. Av landets åttioplussare är nästan 90 procent vaccinerade med minst en dos. Men mycket arbete återstår, och det är viktigt att fortsätta följa alla restriktioner tills vi nått den vaccinationstäckning som krävs, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade den 1 april en ändringsöverenskommelse avseende vaccination mot covid-19. Överenskommelsen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag, för parternas räkning, ska ta fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin.

Dagens prognos innebär inga förändringar jämfört med den prognos som angavs den 1 april. De bekräftade förändringar av leveransprognoserna som hittills framkommit är inte av den omfattning att de föranleder en ändring av prognosen för när målet kan uppnås. Vilka eventuella konsekvenser pausen av Janssens vaccin respektive väntade extra doser av Pfizer/BioNtechs vaccin under andra kvartalet får på vaccinationstakten är ej inkluderat i dagens prognos.

Målsättning är att alla personer som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning anses bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19 (för de vaccin som kräver två doser). Därefter ska en andra dos ges enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.