Publicerad 16 februari 2021
Nyhet

Justerade planer en följd av bristande vaccinleveranser

Flera regioner flaggar nu för justerade tidsplaner för vaccinering, trots att vaccinationskapaciteten i regionerna är god. Det är ett resultat av bristande vaccinleveranser till Sverige.

Att flera regioner nu, trots god vaccinationskapacitet, justerar sina tidsplaner för vaccinering är resultatet av bristande vaccinleveranser och bygger på de återkommande nedjusteringarna av leveransprognoserna som Folkhälsomyndigheten har presenterat.

– Regionerna har en mycket god vaccinationskapacitet och kommer göra sitt yttersta för att jobba ikapp statens försenade leveranser, men för varje nytt försämrat besked blir det förstås svårare. Om staten lever upp till sitt åtagande att säkra tillräckliga och stabila leveranser under både första och andra kvartalet, så står regionerna redo att vaccinera, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen och SKR har i överenskommelsen om vaccineringen satt ett mål om att alla över 18 år och de under 18 år som är i riskgrupp ska erbjudas vaccin senast den 30 juni 2021.

– Regionerna har god kapacitet att vaccinera och har planerat sin verksamhet utifrån de ursprungliga leveransprognoserna. Det innebär exempelvis en omfattande vaccination under andra kvartalet. Det förutsätter också att inte allt vaccin kommer alltför sent. Det blir förstås inte praktiskt möjligt att klara vaccination av i stort sett hela befolkningen på några få veckor, säger Emma Spak.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR