Publicerad 14 februari 2022
Nyhet

Kommuner och regioner redo vaccinera med fjärde dos

Regionerna kan snart inleda vaccination med en fjärde dos vaccin. Vaccinationer på särskilda boenden och i hemtjänsten sker i samverkan med kommunerna och kräver viss förberedelsetid.

Emma Spak.

Emma Spak.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en fjärde dos vaccin till personer som bor på särskilda boenden för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre.

Regionernas vaccinationskapacitet är mycket god och den senaste tiden har det funnits gott om lediga vaccinationstider för personer som ska vaccineras med en första, andra eller tredje dos över hela landet. I och med beskedet om en fjärde dos till de äldre åldersgrupperna görs nu en planering för detta, då vaccinationerna i första hand sker i de ordinarie hemmen eller på särskilda boenden. Det förutsätter en annan typ av planering och en god samverkan mellan kommuner och regioner.

– Regionerna har god kapacitet att vaccinera. Beskedet om att vaccinationer nu ska ges inom SÄBO och hemtjänsten gör att en sådan planering nu startat i nära samverkan mellan kommuner och regioner. Det ställer andra krav på planering och resurser och både kommuner och regioner har bra rutiner för det, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Möjlighet att samtidigt vaccinera personal

En fjärde dos, eller andra påfyllnadsdos, kan ges tidigast fyra månader efter föregående påfyllnadsdos och inleds från och med vecka 8. När vaccinationer sker på bland annat särskilda boenden finns också möjlighet för personal som ännu inte fått sin tredje dos att vaccineras samtidigt.

– Om det är möjligt är det en god idé att vaccinera personal som är aktuella för en tredje dos i samband med att äldre vaccineras med sin fjärde dos, säger Emma Spak.

Parallellt med en fjärde dos fortsätter regionerna arbetet med att vaccinera med en första, andra och tredje dos i den övriga befolkningen. Hittills har drygt 20 miljoner vaccindoser mot covid-19 getts.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR