Publicerad 14 juni 2022
Nyhet

Kvarstående brister i nationell plan

Nu har regeringen beslutat om nationell transportplan för 2022-2033. Trots en historiskt stor ekonomisk ram saknas viktiga satsningar i regeringens beslut.

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson

Flera angelägna investeringar har inte fått plats i planen för de kommande tolv åren och beslutade åtgärder har också en låg finansieringsgrad. Stora behov finns samtidigt när det gäller underhåll av väg och järnväg.

– Den snabba kostnadsutvecklingen riskerar att förvärra situationen ytterligare. Det finns en risk att det som ingår i planen inte fullt ut kan finansieras, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den regionala och lokala nivåns inflytande måste öka

Regeringen betonar i beslutet att Trafikverket ska medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, vilket är positivt. Men med dagens upplägg i den nationella planen, exempelvis inom trafiksäkerhetssatsningar och cykelåtgärder, hade det varit önskvärt med ett ökat regionalt ansvar med regionala beslut istället för ett ansökningsförfarande till Trafikverket.

– SKR anser att regionala och lokala prioriteringar ska beslutas fullt ut på regional och lokal nivå. Detta är en fråga som SKR driver och kommer att fortsätta driva kommande år, säger Carola Gunnarsson.

Den nationell trafikslagsövergripande planen 2022-2033 anger hur investeringar och underhåll i infrastrukturen ska fördelas de kommande 12 åren.

Läs vidare

Sakkunnig

Christoffer von Bothmer
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR