Publicerad 15 oktober 2021
Nyhet

Lagstiftning hjälper inte kommunernas brottsförebyggande

SKR avstyrker utredningens förslag om att lagstifta om kommunernas brottsförebyggande arbete. Förslaget löser inte samhällets problem med otrygghet och brottslighet.

Anders Knape

Anders Knape

− Utredningens förslag skulle inte förändra någonting för de kommuner som har problem med otrygghet. De arbetar redan i dag aktivt med brottsförebyggande insatser. Däremot skulle lagstiftningen få betydande påverkan på små kommuner som inte har stora trygghetsstörningar och därför inte heller lagt stora resurser på brottsförebyggande arbete, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Eftersom det inte finns lagstiftning på området har kommunerna själva möjlighet att utveckla det brottsförebyggande arbetet utifrån sina lokala förutsättningar. De kommuner som har problem med brottslighet och otrygghet har redan en organisation för sitt arbete och en fungerade samverkan med polisen lokalt.

− Alla kommuner vill vara trygga och säkra. De kommuner som har stora problem med brott och otrygghet behöver mer stöd och fler verktyg i sitt arbete, men det får de inte genom den föreslagna lagstiftningen, säger Anders Knape.

SKR anser istället att regeringen bör fortsätta stödja kommunerna genom Brå och Länsstyrelserna, som kan bidra med kunskap och verktyg för att minska otryggheten och förebygga brott.

Det finns även en farhåga att den nya lagstiftningen skulle innebära att polisen förlitar sig på kommunens arbete och inte bidrar i samma utsträckning till det lokala brottsförebyggande arbetet.

− Polisen måste finnas tillgänglig och synlig i hela landet. Det är endast tillsammans med Polismyndigheten som kommunerna kan göra ett bra brottsförebyggande arbete, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Greta Berg
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR