Publicerad 27 januari 2022
Nyhet

Likvärdig välfärd bör fokusera på resultaten

Att ökad statlig styrning eller förstatligande innebär likvärdig välfärd är att göra frågan för enkel. Fler perspektiv behövs konstaterar SKR i ny skrift om självstyrelse och likvärdighet.

Foto

Anders Knape

Under 2022 fortsätter Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att sprida kunskap och lyfta diskussioner om den lokala självstyrelsens potential ur olika perspektiv.

SKR belyser självstyret genom att ge ut flera korta skrifter, lyfta frågan i SKR:s podd Demokratiresan, och i seminarier och konferenser.

Den första skriften för året lyfter frågan och fördjupar diskussionen om nationellt likvärdig välfärd och dess relation till det kommunala självstyret.

– Vi upplever att likvärdighet ofta lyfts fram för att motivera mer statlig styrning eller statligt huvudmannaskap. I den här skriften nyanserar vi diskussionen och pekar på hur likvärdighet snarare handlar om välfärdens leverans och resultat för medborgarna än om organisation och huvudmannaskap, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Värdet av välfärdstjänsten är viktigast

SKR utgår från Ansvarskommitténs definition där principen om likvärdighet är att ”en offentlig tjänst ska vara av lika värde för alla medborgare oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar eller bostadsort”.

– Definitionen innebär att kommuner kan göra på olika sätt utifrån lokala förutsättningar och individuella behov. Att göra på exakt samma sätt i alla kommuner och regioner betyder inte per automatik att skolan, äldreomsorgen eller vården som erbjuds blir likvärdig. Likvärdighet innebär inte att göra lika för alla, säger Anders Knape.

Nationella ramar men lokalt handlingsutrymme

SKR pekar på att statens uppdrag inte är att styra genomförandet utan att ha fokus på vilken nytta medborgarna har av välfärdstjänsten som levereras. SKR lyfter fram att staten bör styra genom att balansera nationella krav på en likvärdig välfärd med ett stort handlingsutrymme för kommuner och regioner att uppfylla det.

– Det är viktigt att kommuner och regioner har handlingsutrymme för att kunna välja lösningar, prioriteringar och ambitionsnivåer utifrån lokala förhållanden och medborgarnas behov inom de nationellt fastställda ramarna, säger Anders Knape.

Fakta

Nästa skrift i serien om självstyrelsen kommer i slutet av februari och lyfter frågan om kommuners kapacitet.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR