Publicerad 29 januari 2021
Nyhet

Miljardsatsning för god och nära vård

SKR och regeringen har ingått en överenskommelse för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på nära vård. Satsningen omfattar 6,8 miljarder för 2021.

Överenskommelsen är en del av reformeringen av hälso- och sjukvården till en god och nära vård med fokus på primärvården.

− Genom den här överenskommelsen kan den viktiga utvecklingen inom vård och omsorg fortsätta, både på kommunal och regional nivå. Det handlar om att arbeta mer förebyggande och att vården ska finnas tillgänglig närmare invånarna, där de behöver den. Den pågående pandemin har ytterligare förstärkt behoven av samverkan mellan kommuner och regioner och att kunna anpassa olika insatser utifrån varje patient och brukares behov, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

3,2 miljarder till utveckling av den nära vården

Utvecklingen till en god och nära vård pågår i kommuner och regioner. Nu avsätter regeringen ca 3,2 miljarder kronor för arbetet med den nära vården med fokus på primärvården. Av dessa medel avsätts 2,4 miljarder kronor till regionerna, varav 200 miljoner kronor för arbete med att utveckla funktionen fast läkarkontakt i primärvården. 750 miljoner kronor avsätts till kommunerna. Målet är att hela befolkningen ska ha en fast läkarkontakt. Att säkra en fast läkarkontakt är en viktig del i Januariavtalet. I överenskommelsen införs därför skarpa mål för att snabba på utvecklingen och regionerna ska bland annat upprätta handlingsplaner och se till att patienter får bra information.

3,3 miljarder till omställning för medarbetare i vården

Den pågående pandemin har inneburit en utmaning för vårdens medarbetare. För att möjliggöra för verksamheterna att omhänderta ett stort antal patienter svårt sjuka i covid-19 har många medarbetare behövt ställa om både när det gäller arbetsuppgifter och att utveckla sin kompetens.

Regeringen satsar totalt 3,3 miljarder kronor för att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare. Av dessa medel avsätts cirka 2,5 miljarder kronor till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna.

200 miljoner till E-hälsa

Vikten av att kunna använda digitala lösningar inom hälso- och sjukvården har blivit påtagliga under pandemin. Digitaliseringen kan användas för att stödja reformarbetet och omställningen till en god och nära vård eftersom vården med digitaliseringens hjälp inte alltid behöver ges geografiskt nära.

Regeringen satsar 200 miljoner kronor som syftar till att underlätta patienters kontakt med vården och för att säkerställa en effektiv och säker informationshantering inom hälso- och sjukvården.

85 miljoner till ambulanssjukvården

Dessutom förstärks ambulanssjukvården med 85 miljoner kronor under 2021, för att skapa en mera jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR