Publicerad 23 mars 2022
Nyhet

Mottagandet av flyktingar från Ukraina är statens ansvar

Kommuner och regioner vill bistå i en humanitär katastrof som följer på kriget i Ukraina. Ett bra mottagande kräver tydliga besked av regeringen om hur det organiseras, finansieras och regleras.

Staffan Isling, SKR:s vd

Staffan Isling

Migrationsverket har tydligt uttryckt att staten behöver kommunernas hjälp för att klara mottagandet av flyktingar som nu flyr undan kriget i Ukraina. För knappt tre veckor sedan mötte Migrationsverkets generaldirektör landets ledande kommun- och regionpolitiker, där han bad om hjälp i en svår situation. Han fick ett tydligt gensvar med budskapet att kommunerna är redo att hjälpa till.

– Det är upp till staten att ta ansvar för en jämn fördelning i Sverige och ett fungerande mottagande lokalt. Regeringen ansvarar för mottagande, boende och bistånd. Kommunernas ansvar för skola, omsorg och annan samhällsservice påverkas av hur staten väljer att organisera mottagandet, säger Staffan Isling, vd för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ingen vill se samma situation som 2015-16, då mindre kommuner fick ta ett alltför stort ansvar.

– SKR:s uppgift som medlemsorganisation är att redovisa vilka behov kommuner och regioner har till regeringen och dess myndigheter. Kommuner och regioner behöver tydlighet, minskad byråkrati och kostnadstäckning, säger Staffan Isling.

Utan tydlighet från regeringens sida kring hur mottagandet ska fördelas, utformas och finansieras är det omöjligt för kommuner och regioner att planera för boende och stöd. Det är första gången som EU:s massflyktsdirektiv aktiveras för en grupp flyktingar i Sverige.

– Vi kommer nu att redovisa vilka frågor som behöver svar, på kort och på lång sikt, till regeringen. Vi förväntar oss att regeringen vill ge de besked som möjliggör för kommuner och regioner att bidra till ett bra mottagande. Det är en fråga om rättssäkerhet för de som flyr, säger Staffan Isling.

SKR har skickat in en hemställan till regeringen bland annat om hur ersättningsfrågorna ska regleras för evakueringsboenden.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Chef för arbetsmarknads- och migrationsfrågor

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR