Publicerad 31 maj 2021
Nyhet

Nej till ny lag om kommuners och regioners beredskap

SKR ser positivt på delar av förslagen som utredningen om civilt försvar lämnat, men avstyrker förslaget om en ny lag för kommunernas och regionernas beredskap.

Foto

Anders Knape

– SKR är positiv till förslaget att införa så kallade beredskapssektorer och sektorsansvariga myndigheter. Det är viktigt att beredskapen nu utvecklas i sektorerna med stöd av myndigheter som har expertkunskap och jobbar med frågorna i vardagen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningen vill införa så kallade civilområden och den föreslår att vissa landshövdingar utses till civilområdeschefer. SKR avstyrker förslaget att civilområdeschefen ska kunna styra över vårdens resurser under en höjd beredskap.

– Förslaget skulle i praktiken innebära att regionstyrelsen inte längre skulle ha mandat att leda hälso- och sjukvården vid höjd beredskap, säger Anders Knape.

SKR säger också nej till förslaget om en ny lag för kommunernas och regionernas beredskap.

– Lagen är otydlig och svårtillämpad. Därtill har utredningen inte beaktat att regionernas krisberedskap också styrs av Hälso- och sjukvårdslagen. Den dubbla styrningen av regionernas beredskap skapar även den otydlighet och motverkar en effektiv beredskap vid kriser, säger Anders Knape.

Frågan om en ny lag för kommunernas och regionernas beredskap bör utredas på nytt.

– Utgångspunkten för utredningen bör vara att kommuner och regioner ska ha separata beredskapslagar, som är anpassade till kommuners och regioners olika förutsättningar. Staten behöver nu ta ett samlat grepp om hur man styr och finansierar både kommunernas och regionernas beredskap, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR