Publicerad 12 januari 2021
Nyhet

Nödvändiga tillskott för att upprätthålla testningen

Regeringen ger besked i dag om ytterligare medel för testning och smittspårning. Det är nödvändiga tillskott för att regionerna ska kunna upprätthålla den storskaliga testningen av covid-19.

Regionerna arbetar intensivt med testning och smittspårning, tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Varje vecka testas mellan 200 000 och 300 000 personer i Sverige. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen tecknade i höstas en överenskommelse om testning och smittspårning som tydliggör roller, ansvar och finansiering. Enligt överenskommelsen ansvarar staten för kostnaderna av all testning under 2021.

– Det finns fortsatt stora behov av bred och storskalig testning. Det är bra att regeringen nu tillskjuter extra medel för att vi ska kunna uppfylla vår gemensamma överenskommelse, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Strax före jul tecknade SKR och regeringen även en tilläggsöverenskommelse om snabbtester, som bland annat kan användas inom äldreomsorgen eller för att snabbt kunna hänvisa patienter som söker vård rätt.

– Vi utgår ifrån att regeringen återkommer med besked om medel också för att kunna utföra snabbtester i stor skala, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR