Publicerad 21 december 2021
Nyhet

Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021

Elevhälsans insatser är viktiga för att alla elever ska ges goda förutsättningar för lärande och utveckling. Men pandemin har inneburit att elevhälsoarbetet har behövt bedrivas på nya sätt.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Idag publicerar SKR rapporten "Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021". Rapporten baserar sig på en enkätundersökning. Den bygger på en undersökning som genomfördes även 2015 och 2018. I årets undersökning ställdes också frågor om hur pandemin har påverkat elevhälsoarbetet.

– Pandemin har inneburit att elevhälsoarbetet har behövt bedrivas under nya former. Alla kommuner i undersökningen har erbjudit elever insatser från elevhälsan på distans under pandemin. Det har fungerat även om de flesta elever föredrar fysiska möten, konstaterar Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enkätundersökningen som riktades till samtliga kommuner har fokus på personalförsörjning, kvalitet och utmaningar. De kommuner som har vakanser bland elevhälsans yrkesgrupper nämner främst att de finns bland specialpedagoger och skolsköterskor.

– Det finns behov av att utbilda fler av elevhälsans yrkesgrupper. Men tillgången till elevhälsans yrkesgrupper påverkas också av bosättningsmönster, var kommunen ligger geografiskt, kommunstorlek och närhet till lärosäten, säger Monica Sonde.

Kommunerna ser dock en mängd utmaningar inom elevhälsan. De största utmaningarna enligt kommunernas egna skattningar är en ökande psykisk ohälsa bland eleverna och långvarig skolfrånvaro. Andelen kommuner som uppger att kvaliteten i elevhälsan varierar relativt mycket mellan grundskolorna i kommunen har ökat sedan tidigare undersökningar.

– Det är en utmaning att se till att elevhälsoarbetet fungerar lika bra på alla skolor i kommunen, Elevhälsan är viktig för att alla elever ska kunna få det stöd de behöver. Därför är det positivt att elevhälsoarbetet ofta lyfts i dialogen mellan förvaltningen och rektorerna, säger Monica Sonde.

Fakta

  • Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021 baseras på en enkätundersökning till Sveriges kommuner. Undersökningen genomfördes för 3e gången, tidigare undersökningar publicerades 2015 och 2018.
  • Undersökningen genomfördes under perioden 30 augusti till 30 september.
  • I årets upplaga ställdes även frågor om hur elevhälsoarbetet har påverkats av pandemin. Enkätundersökningen genomfördes innan 12-15 åringarna började vaccineras i skolan. Vi kan därför inte säga något om hur elevhälsan har påverkats av vaccinationsarbetet.
  • Enkätundersökningens svarsfrekvensen är 89 procent.
  • Frågorna ställdes till ansvarig för grundskolans elevhälsa på förvaltningsnivå.

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Ernestam
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR