Publicerad 22 juni 2022
Nyhet

Nya pensionsavtalet undertecknat av Läkarförbundet

SKR och Sobona har nu undertecknat det nya pensionsavtalet AKAP-KR även med Läkarförbundet. Samtliga fackliga organisationer i välfärdssektorn omfattas nu av pensionsöverenskommelsen.

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Den 1 januari 2023 går kommuner, regioner och kommunala bolag från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Samtidigt höjs pensionsavsättningen från 4,5 procent till 6 procent.

– Det nya pensionsavtalet utgår ifrån den anställdes livsinkomst och är modernt och långsiktigt hållbart. 1,2 miljoner medarbetare i välfärden kommer att få högre och tryggare pensioner, samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse pensionskostnaderna, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse.

Syftet med överenskommelsen är att sektorn ska kunna möta behovet av ett förlängt och förändrat arbetsliv, att behålla och rekrytera medarbetare samt att genom en övergång till ett avgiftsbestämt pensionssystem göra det möjligt att förutse kostnaderna och över tid minska de snabbt ökande pensionsskulderna.

– Det nya pensionsavtalet har en stark jämställdhetseffekt. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att de får mer i plånboken efter ett långt arbetsliv är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och i Sobonas föreningsstyrelse.

Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd. Fack och arbetsgivare i välfärdssektorn är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i verksamheterna. I ett läge med tuff konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt stora kompetensförsörjningsbehov måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare.

– Förbättrade pensionsvillkor ökar arbetsgivarnas möjligheter att behålla och rekrytera personal. Det ökar också rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna, samtidigt som pensionssystemet blir enklare att förstå, säger Joakim Larsson.

Övriga fackliga organisationer inom kommuner, regioner och kommunala bolag undertecknade det nya pensionsavtalet AKAP-KR i december 2021.

Fakta

SKR, Sobona och samtliga fackliga organisationerna inom kommuner, regioner och kommunala bolag har undertecknat det nya pensionsavtalet AKAP-KR.

  • AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner.
  • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
  • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
  • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
  • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
  • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år
  • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR