Publicerad 1 juni 2022
Nyhet

Ny fastighet för SKR:s verksamhet

SKR:s fastighetsbolag Slussgården har köpt fastigheten Snäckan vid Tegelbacken i Stockholm av Skanska. Skanskas bygglov har nu vunnit laga kraft och fastigheten beräknas stå klar 2026.

Lena Dahl, vd SKR Företag

Lena Dahl

– Syftet med nya lokaler för SKR är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande utbildnings- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på flera olika platser. Investeringen följer vår strategi med en trygg och långsiktig fastighetsförvaltning med låga risker och finansieras med fastighetsbolagets kapital och lån, inte av SKR:s medlemsavgifter, säger Lena Dahl, vd för SKR Företag.

Köpeskillingen är cirka 2,7 miljarder kronor och är reglerad i avtalet mellan Skanska och SKR:s fastighetsbolag Slussgården.

Fakta

Slussgården är SKR:s helägda fastighetsbolag och förser SKR och dess bolag med lokaler och internservice. Avkastning och utdelning från Slussgården används årligen för att hålla kommuners och regioners medlemsavgift till SKR låg.

Avkastning och utdelning sammantaget från bolagssektorn finansierar knappt 10 procent av SKR:s årliga budget. Det stora flertalet att Slussgårdens fastigheter har funnits i SKRs och dess föregångares ägo under mycket lång tid (flertalet minst 50 år).

SKR Företag är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKR Företag-koncernen.

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR