Publicerad 21 juni 2021

Ny satsning för mer rörelse under skoldagen

Pandemin har inneburit distansundervisning och pausade fritidsaktiviteter för många gymnasieelever. SKR medverkar nu i en satsning för att främja mer rörelse under skoldagen.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Stillasittandet hos barn och unga i Sverige är en oroväckande och växande trend. Redan före pandemin visade flera studier att många barn inte kom upp i de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet per dag.

För att inspirera skolorna att införa mer rörelse under skoldagen drar en ny satsning igång. SKR är en av aktörerna i projektet som leds av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

– Det är särskilt viktigt nu att alla bidrar till barn och ungas möjligheter röra på sig ökar, och att fler känner den glädje och energi som det kan bidra till, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Övriga aktörer är Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Friskolornas riksförbund, Elevernas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Generation Pep.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR