Publicerad 23 november 2022
Nyhet

Ny statistik om barn som inte är inskrivna i förskolan

Ungefär 22 000 barn mellan tre och fem är inte inskrivna i förskola. Dessa barn har en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund än de som går i förskolan. Det visar en ny rapport från SKR.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Årets öppna jämförelser för förskolan (ÖJ Förskola) innehåller ny och unik statistik om barn som inte är inskrivna i förskolan.

− Forskning visar att en förskola av hög kvalitet kan utjämna skillnader i barns förutsättningar. Med andra ord: de barn som har minst gynnsam socioekonomisk bakgrund behöver av en bra förskola allra mest. Därför är ÖJ Förskola ny och viktig kunskap för kommunerna, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

22 000 utanför förskolan

Den nya statistiken, som SCB tagit fram på uppdrag av SKR, visar att barn som inte är inskrivna i förskolan har en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund än de som är inskrivna. Familjerna är i högre grad nyinvandrade, föräldrarna har lägre inkomst och utbildningsnivå, och en högre andel av föräldrarna har ekonomiskt bistånd.

Totalt är det nästan 22 000 barn i åldern 3-5 år som inte går i förskolan (17 000 som varken går i förskola eller pedagogisk omsorg), att jämföra med 350 000 3-5-åringar som går i förskolan.

Nytt uppdrag för kommunerna

Statistiken är högaktuell eftersom kommunerna nu står inför ett nytt statligt uppdrag att öka deltagandet i förskolan bland barn mellan tre och fem år. Bland annat ska kommunerna reservera förskoleplatser till nyinvandrade samt ge riktad information till vårdnadshavare vars barn inte går i förskolan.

− Kommunernas nya uppdrag att öka deltagandet i förskolan är viktigt och det blir än tydligare när vi nu vet att det är barn som har stort behov av förskola som inte går där, säger Monica Sonde.

Fakta

  • Det här är andra gången SKR tar fram ÖJ förskola, första gången hösten 2020
  • Det finns ca 6700 kommunala förskoleenheter
  • Över 400 000 barn i åldrarna 1-5 år går i kommunala förskolor, totalt går över en halv miljon barn i förskola. Det gör förskolan till en av kommunernas största verksamheter.
  • Ungefär 86 000 arbetar med barn i de kommunala förskolorna. Utöver dessa finns cirka 2 500 rektorer och drygt 3 400 resurs-och stödpersonal anställda i kommunal förskola.

Läs vidare

Sakkunnig

Anna Tornberg
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR