Publicerad 11 juni 2021
Nyhet

Oförändrad prognos för vaccination mot covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna och barn som rekommenderas vaccination, även fortsättningsvis ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september 2021.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen presenterade den 1 april en ändringsöverenskommelse avseende vaccination mot covid-19.

Överenskommelsen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag, för parternas räkning, tar fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin. Prognosen baseras på läkemedelsbolagens aviserade leveranser och stäms av med SKR och Socialdepartementet innan den fastställs och publiceras.

Målsättningen är att alla personer som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning anses bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19. Därefter ska en andra dos ges enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Hälso- och sjukvårdschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR