Publicerad 28 oktober 2021
Nyhet

Ökad vaccinationstäckning bland omsorgspersonal

Vaccinationstäckningen bland omsorgspersonalen ökar. Ökningen för fullvaccinerad hemtjänstpersonal är 13 procentenheter och för personal på säbo 8 procentenheter jämfört med vecka 34.

Emma Spak

Emma Spak

– Vi ser även vid denna mätning en ökning av vaccinationstäckningen för omsorgspersonal vilket är glädjande. Samtidigt vill vi trycka på att vaccinationsgraden måste öka ytterligare. Arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer behöver fortsätta sprida information om fördelarna med vaccinering och underlätta möjligheterna för personalen att vaccinera sig, säger Emma Spak, chef hälso- och sjukvårdssektionen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt Folkhälsomyndighetens mätningar har andelen fullvaccinerad hemtjänstpersonal ökat från 63 procent vecka 34 till 76 procent vecka 42. För personal på särskilt boende (säbo) var 73 procent fullvaccinerade vecka 34 jämfört med 81 procent vecka 42. För personal i slutenvården ökade andelen fullvaccinerade med 6 procentenheter, från 85 till 91 procent, under samma period.

– Vaccinationstäckningen påverkas av faktorer som utbildningsnivå, inkomst, ursprungsland och ålder. Det här är faktorer som gäller alla grupper och naturligtvis även omsorgspersonal. De olika riktade insatserna innebär att mer arbete och mer resurser läggs för varje dos vaccin som nu ges jämfört med tidigare, säger Emma Spak.

Kommuner och regioner genomför en mängd riktade insatser för att öka vaccinationsgraden bland omsorgspersonalen. Många arbetsgivare har låtit arbetstagare vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig, medan andra informerar om fördelarna med att så många som möjligt vaccinerar sig. Flera kommuner har även samarbetat med regionen för att underlätta vaccination i anslutning till arbetsplatser.

Fakta

I många regioner, exempelvis i Västernorrland och Kronoberg, går riktad information ut till personal inom kommunal vård och omsorg om vikten av vaccination och hur man som individ enklare kan få tillgång till vaccination om man ännu inte vaccinerat sig.

I Region Halland använder regionen mobila team för att snabba på vaccinationen på särskilda boenden och bland personal.

I flera regioner, exempelvis Västerbotten, är det regionen som beställer och ordinerar vaccinet, men sjuksköterskor i kommunerna som vaccinerar. Genom ett sådant upplägg är det också enklare att vaccinera personal, vilket i normala fall inte ingår i kommunens uppdrag.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Chef hälso- och sjukvårdssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR