Publicerad 26 maj 2021
Nyhet

Ökad vaccinationstakt i juni

Drygt 3,5 miljoner personer har fått minst en dos vaccin, i slutet av juni kan 5,5 miljoner personer ha fått en första dos. Det är fortsatt leveranserna som styr vaccinationstakten.

Foto

Marie Morell

SKR har nu skickat den sjätte månadsrapporten om regionernas vaccinering mot covid-19 till regeringen. Vaccinationstakten har den senaste tiden legat på en hög nivå i regionerna. Hittills har drygt 3,5 miljoner personer fått minst en dos vaccin, under juni väntas ytterligare omkring 2 miljoner personer få sin första dos.

– Leveranserna av vaccin har den senaste tiden varit både högre och mer stabila än tidigare, det har möjliggjort en högre vaccinationstakt. Men regionerna har kapacitet att vaccinera ungefär dubbelt så många personer varje vecka jämfört med vad de gör i dag om det bara skulle komma mer vaccin, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommande veckor beräknas regionerna få 500 000-700 000 doser vaccin per vecka, regionerna har dock kapacitet att vaccinera minst 1,2 miljoner personer i veckan. Utifrån Folkhälsomyndighetens leveransprognoser kommer regionerna att kunna genomföra omkring 3 miljoner vaccinationer under juni, 2 miljoner av dessa som första dos och 1 miljon som andra dos.

Arbete för att säkra vaccinationstäckning i alla grupper

Vaccinationstäckningen bland de äldre åldersgrupperna är mycket hög. Över 90 procent av alla personer över 65 år har nu blivit vaccinerade med minst en dos vaccin. Vaccinationstäckningen skiljer sig dock åt mellan olika grupper i befolkningen.

Regionerna gör nu omfattande insatser för att alla invånare ska kunna vaccineras. Det handlar om att sänka trösklarna, öka tillgängligheten, samverka med kommuner och civilsamhället och nå ut med information på olika språk och i olika kanaler. Genom att analysera vaccinationstäckningen i enskilda områden och grupperingar kan regionerna anpassa insatser så att de blir träffsäkra.

– Vi behöver säkerställa en hög vaccinationstäckning i alla delar av landet, i alla områden och stadsdelar och i alla grupper. Regionerna har lång erfarenhet av att arbeta uppsökande och vi ser också att vaccinationstäckningen ökar i alla grupper i hela befolkningen även om det inte går lika snabbt överallt, säger Marie Morell.

Antal givna doser av vaccin mot covid-19 hittills (25 maj) samt bedömning av antalet första respektive andra doser som kan ges under juni och juli utifrån Folkhälsomyndighetens leveransprognoser. Illustration: Sanna Ranman/SKR

Antal givna doser av vaccin mot covid-19 hittills (25 maj) samt bedömning av antalet första respektive andra doser som kan ges under juni och juli utifrån Folkhälsomyndighetens leveransprognoser. Illustration: Sanna Ranman/SKR

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Hälso- och sjukvårdschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR