Publicerad 15 februari 2022
Nyhet

Oklart rättsläge för bistånd vid otillåtna kontrakt

Bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd är en komplex uppgift. Rättsläget runt ekonomiskt bistånd vid otillåten andrahandsuthyrning är oklart och behöver utgå från varje enskilt fall.

Arion Chryssafis. Foto: Solna

Arion Chryssafis.

Flera kommuner har rådfrågat SKR om hur de ska göra i frågan om ekonomiskt bistånd till hyreskostnader om det saknas samtycke från hyresvärden till andrahandsuthyrningen. Svaret vi då gett är att det inte är juridiskt klart och beror på omständigheterna i ärendet. Det vore önskvärt om frågan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen för en aktuell vägledning.

– Socialtjänsten behöver alltid stå för en rättssäker handläggning och bistånd ska utgå med rätt belopp till de individer som har rätt till det enligt lagstiftningen. Att påstå ett kommunerna gör fel bedömningar, utan att vara insatt i varje enskilt ärende, är att kraftigt förenkla en komplex fråga, säger Arion Chryssafis, ordförande för SKRs beredning för socialpolitik och individomsorg.

Det finns en förväntan från det allmänna att kommunala skattemedel inte hamnar hos kriminella. Det gäller inom alla välfärdsområden. Arbetet mot välfärdsbrottslighet är en viktig fråga för SKR som förstärker det arbetet med en ny samordnare som snart är på plats.

Läs vidare

Sakkunnig

Mia Hemmestad
Förbundsjurist

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR