Publicerad 29 november 2021
Nyhet

Omfattande insatser för att öka vaccinationskapaciteten

Regionerna gör nu omfattande insatser för att skala upp vaccinationskapaciteten och möjliggöra effektiv vaccinering med en tredje dos till alla över 18 år.

Foto

Emma Spak

Förra veckan presenterade Folkhälsomyndigheten rekommendationer avseende prioriteringar för påfyllnadsdos till alla invånare över 18 år. Regionerna ställer nu om sin produktionsplanering för att anpassa sin vaccinationskapacitet utifrån rekommendationerna. I SKR:s månadsrapport över vaccinationsarbetet som skickats till regeringen beskriver många regioner utmaningen att på kort tid ställa om verksamheten från mer riktade insatser till en bredare vaccinering.

– Under hösten har regionerna fokuserat på mer småskaliga och riktade insatser för att vaccinera olika prioriterade grupper. Nu ställer regionerna om sina verksamheter för att även genomföra en bredare vaccinering av påfyllnadsdoser till hela den vuxna befolkningen, det ställer krav på en betydligt större kapacitet, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regionerna planerar nu för den fortsatta vaccineringen. För att skala upp vaccinationskapaciteten krävs bland annat att lokaler tillgängliggörs, att personal anställs, avtal tecknas med externa vaccinatörer, utrustning köps in, transporter och logistik planeras och att kommunikationsinsatser gentemot invånarna förbereds. När det gäller just lokaler är situationen i dag annorlunda jämfört med under våren, då exempelvis mässor, konferensanläggningar och idrottshallar fanns tillgängliga i högre utsträckning på grund av de då rådande smittskyddsrestriktionerna.

Parallellt med vaccineringen av tredje dos arbetar regionerna också intensivt med riktade insatser för att öka vaccinationstäckningen bland ovaccinerade samt att vaccinera barn 12-15 år. Många regioner beskriver situationen som ansträngd och att personal som arbetar med vaccineringen är trötta.

– Vaccineringen med en tredje påfyllnadsdos, liksom vaccinering av barn sker i ett högt tempo nu. Tillgängligheten för en tredje dos är god och det finns tillgängliga tider i nästan alla delar av landet. Men situationen är ansträngd för många regioner, att återigen skala upp vaccinationskapaciteten kräver mycket planering och god framförhållning, säger Emma Spak.

Den 26 november hade 35 procent av alla över 65 år fått en tredje dos, en ökning med 9 procentenheter från föregående vecka. Hittills har regionerna gett drygt 15,6 miljoner doser vaccin. 85,6 procent av alla över 16 år har fått minst en dos vaccin och 48,9 procent av alla barn, 12-15 år, har fått minst en dos. Förra veckan vaccinerades omkring 400 000 personer mot covid-19. I Sverige finns 8,2 miljoner personer över 18 år, som ska bli erbjudna en tredje påfyllnadsdos.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR