Publicerad 26 oktober 2021
Nyhet

Omfattande vaccinationsarbete i kommuner och regioner

Vaccineringen mot covid-19 kräver fortsatt stora resurser från både kommuner och regioner.

Foto

Emma Spak

Förra veckan vaccinerades omkring 200 000 personer mot covid-19 i Sverige. Jämfört med tidigare sker nu vaccinationerna mer småskaligt och inriktat mot olika grupper, vilket kräver stora insatser från regioner i samverkan med kommuner och andra aktörer. Det visar den månadsrapport över vaccineringen som SKR skickat till regeringen.

– Vaccinationsarbetet är fortsatt mycket omfattande. De olika riktade insatserna innebär också att mer arbete och mer resurser läggs för varje dos vaccin som nu ges jämfört med tidigare, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Många grupper erbjuds nu vaccination samtidigt. Det handlar om uppsökande arbete riktat till vuxna som ännu inte vaccinerat sig, vaccination med en tilläggsdos till patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och en tredje påfyllnadsdos till alla över 80 år samt vaccination av barn både i gruppen 12-15 år och 16-17 år.

– Den senaste tiden har det kommit många nya besked från Folkhälsomyndigheten kring vaccination. Regionerna har under hela vaccinationsarbetet visat på en mycket stor flexibilitet, men vi vill åter understryka att beskeden från Folkhälsomyndigheten blir så tydliga som möjligt och kommer så tidigt som möjligt, säger Emma Spak.

Viktigt att alla parter bidrar till att underlätta vaccinationerna

Kommuner och regioner har också att förhålla sig till ett flertal olika statliga direktiv och besked kopplat till vaccineringen från bland andra Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Skolverket, Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg samt Integritetsskyddsmyndigheten. Beskeden från de olika myndigheten är inte alltid samordnade, vilket kan skapa otydlighet för de som planerar och genomför vaccinationerna.

– Det är ett omfattande arbete som nu genomförs av kommuner och regioner för att nå en hög vaccinationstäckning i alla grupper, då ett stort antal olika insatser krävs. Vi lägger rälsen samtidigt som vi arbetar. Då är det viktigt att de statliga expertmyndigheterna och granskande myndigheterna också bidrar till att underlätta vaccinationerna, säger Emma Spak.

Intresset och vaccinationsviljan bland barn och deras vårdnadshavare bedöms generellt vara god. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser om vaccinationstäckningen bland barn 12-15 år. En växande oro är också ökningen av påtryckningar och desinformation som den senaste tiden riktats mot personal i både kommuner och regioner i samband med vaccinering av barn.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR