Publicerad 25 maj 2022
Nyhet

Orimligt regelverk för distansundervisning som stöd

Möjligheterna att erbjuda distansundervisning som särskilt stöd i skolan behöver bli bättre. Det lyfter SKR i en skrivelse till regeringen.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Ett nytt regelverk för distansundervisning som särskilt stöd trädde i kraft i juli 2021. Men hittills har alla skolhuvudmän som ansökt hos Skolinspektionen nekats tillstånd att erbjuda elever detta stöd, vilket fått SKR att reagera.

– Skolorna behöver fler verktyg för att kunna ge eleverna det stöd de behöver. Dagens regler är orimliga, när det bara i teorin går att erbjuda distansundervisning men aldrig i praktiken. Ska man kunna få tillbaka hemmasittare till undervisningen så behövs ibland distansundervisning, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

SKR anser i första hand att bestämmelserna behöver ses över så att det blir möjligt för elevens egen skola att anordna distansundervisning som särskilt stöd utan ett särskilt förfarande med ansökan och godkännande. Det bör räcka att huvudmannen anmäler detta till Skolinspektionen.

Under perioden då de nya bestämmelserna tas fram föreslår SKR att det ska inrättas en försöksverksamhet där huvudmannen under en period kan erbjuda elever distansundervisning som särskilt stöd utan att behöva ansöka om det hos Skolinspektionen.

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Ernestam
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.