Publicerad 27 maj 2021
Nyhet

Otydligt om kommuners roll i arbetsmarknadspolitiken

Regeringen tar steg i rätt riktning när man nu ger vissa besked om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Men det behöver bli tydligare och det brådskar.

Anders Knape.

Anders Knape.

När regeringen nu har gett besked om hur den ser på kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken är det ett steg i rätt riktning.

– Att regeringen vill förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå i olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen är bra. Det öppnar för möjligheter som kan göra stor skillnad för enskilda individer. Vi har länge efterlyst besked i denna riktning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Genom samarbeten mellan kommuner och Arbetsförmedlingen skulle kommunerna ännu bättre kunna arbeta med de som står längst från arbetsmarknaden, utifrån de unika och lagstadgade uppdrag som kommunerna har och på så sätt komplettera de fristående aktörerna.

SKR anser dock att regeringen snarast behöver bli mer konkret i vilka regelförändringar man avser att genomföra, så att kommunerna och Arbetsförmedlingen kan förbereda sig. Det behövs bra planeringsförutsättningar som ger utrymme för lokal anpassning och utformning.

– Vi behöver få en konkretisering av Arbetsförmedlingens ansvar för att förbättra samverkan. Det är också centralt att kommuner får statlig finansiering för de insatser som man kan komma att utföra åt staten inom arbetsmarknadspolitiken, säger Anders Knape.

Regeringen avser inte att underlätta för kommuner att delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar mot bakgrund av att kommuner redan idag kan vara en upphandlad leverantör. SKR hade önskat ett förtydligande för att framöver undvika olika tolkningar om kommuners utrymme för detta.

Regeringens har också gett besked om att kommuner ska kunna tillhandahålla matchningssinsatser, i de fall det under en tid inte finns tillräckligt med fristående aktörer.

– Tillgången till fristående aktörer ser olika ut i landet. Därför är det bra att man öppnar upp för kommunen att rycka in i väntan på fristående aktörer kan gå in. Det bör gälla både geografiska områden och vissa målgrupper. Ska detta fungera måste kommunerna dock få rimliga förutsättningar, säger Anders Knape.

Fakta

Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till arbete. Reformen är omfattande och i december reviderades tidsplanen till 2022.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR