Publicerad 17 mars 2022
Nyhet

Överenskommelse om vaccin till flyktingar från Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina sluter SKR och regeringen idag en tilläggsöverenskommelse om vaccinering mot covid-19.

Foto

Marie Morell, Lena Hallengren

Totalt avsätter regeringen 21 miljoner kronor för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda personer som flyr till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19.

– Dagens tilläggsöverenskommelse om covidvaccinering för flyktingar från Ukraina bidrar till att ytterligare förstärka regionernas redan påbörjade arbete för att erbjuda vaccinet, bland annat genom ökade uppsökande insatser, språkstöd och andra riktade aktiviteter, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Bara en tredjedel av den ukrainska befolkningen har fått två doser vaccin. Det är av största vikt att så många som möjligt av de som kommer som flyktingar till Sverige vaccinerar sig så fort som möjligt. Regeringen avsätter därför extra medel för att stödja regionerna i utförandet, säger socialminister Lena Hallengren.

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina väntas nu ett ökande antal personer från Ukraina komma till Sverige. Vaccinationstäckningen för covid-19 är låg i Ukraina. Drygt en tredjedel av befolkningen har fått 2 doser vaccin och endast en mycket liten andel har fått en påfyllnadsdos.

SKR och regeringen vill genom denna tilläggsöverenskommelse understryka vikten av att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som kommer till Sverige från Ukraina. Regeringen avsätter 21 miljoner kronor för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda personer som kommer till Sverige från Ukraina, vaccination mot covid-19.

Riktade insatser för att nå grupper med lägre vaccinationstäckning har gjorts kontinuerligt under vaccinationsarbetet och regionerna har god kännedom om vilka insatser som är mest effektiva. Exempel på insatser kan vara att erbjuda vaccination vid ankomst och i samverkan med Migrationsverket på boenden, det kan också handla om informationsinsatser i samverkan med ideella aktörer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om vaccination mot covid-19 särskilt riktad till personer som kommer till Sverige från Ukraina.

Bakgrund

I december 2021 slöt regeringen och SKR en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten avsätter närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat stödja vaccinationskapaciteten under 2022. Den 7 februari 2022 träffade parterna en ändringsöverenskommelse med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om nedkortade dosintervall.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma spak
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR