Publicerad 1 februari 2021
Nyhet

Översyn av Finsam nödvändigt

Den finansiella samordningen är en viktig nyckel för att fler ska komma i arbete. När Arbetsförmedlingens reformeras är en översyn av Finsam nödvändig för att säkra stödet till de mest utsatta.

– Regeringen behöver göra en översyn av Finsam för att säkra att stödet når till de grupper som har störst behov. Det är särskilt viktigt under reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Under de 15 år som Finsam-lagstiftningen har funnits har myndigheternas uppdrag förändrats och det finns också en del utmaningar med arbetet inom Finsam. Vi vet inte om samordningen når hela målgruppen och att det är också svårt att genomföra uppföljning och utvärdering på nationell nivå.

Insatser behöver säkras över tid

Vägledande för översynen är att det sker i dialog och nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKR, kommuner, regioner, samordningsförbunden samt Inspektionen för socialförsäkringen. Resultatet bör vara förslag på ändamålsenliga insatser för individer, gemensamt ansvarstagande mellan kommuner, regioner och myndigheter samt förenkling och effektivisering.

Översynen behöver inkludera en målgruppsbeskrivning, hur insatserna kan säkras över tid med utgångspunkt i hur insatserna kan komma fler tillgodo och hur de ingående parternas engagemang kan säkras över tid.

– Viktigt i översynen är de ingående parternas gemensamma ansvar och engagemang. De statliga parternas engagemang har periodvis sviktat och Arbetsförmedlingen har stora utmaningar med sin lokala närvaro, de perspektiven måste beaktas, säger Anders Knape.

Förändrade uppdrag

I den skrivelse som SKR lämnar till regeringen beskrivs flera utmaningar inom det befintliga arbetet med Finsam.

– Vi behöver vända på alla stenar utifrån myndigheternas förändrade uppdrag, Finsam fyller en mycket viktig funktion men behöver aktualiseras för att vara den mest effektiva lösningen, säger Anders Knape.

Fakta om Finsam

  • Lagen om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) trädde i kraft 2004. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund. I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.
  • Den finansiella samordningen innebär att samordningsförbunden finansieras av statliga medel samt av kommuner och regioner.
  • Nästan alla kommuner i Sverige ingår i ett samordningsförbund, det finns ett 80-tal samordningsförbund i hela Sverige.
  • Under 2019 registrerades drygt 30 000 individer i de individinriktade insatserna.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrica Runemar
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR