Publicerad 22 juni 2022
Nyhet

Palle Lundberg ny vd på SKR

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har idag beslutat att anställa Palle Lundberg som ny vd. Han tillträder den 1 oktober 2022.

Palle Lundberg, tillträdande vd SKR (Foto: Lena Evertsson, Helingsborgs stad)

Palle Lundberg (Foto: Lena Evertsson)

− Palle Lundberg får styrelsens uppdrag att fortsätta utvecklingen av SKR som en stark arbetsgivar- och medlemsorganisation. Palle Lundberg har lång och bred chefserfarenhet och han har flera gånger uppmärksammats för sina goda chefs- och ledaregenskaper, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.

Palle Lundberg har en omfattande erfarenhet från chefspositioner i flera kommuner och organisationer. Han är sedan 2011 stadsdirektör i Helsingborgs stad, som under hans ledning utsetts till en av Europas mest innovativa städer och till Sveriges Kvalitetskommun. Han har tidigare varit kommundirektör i Botkyrka kommun. Palle Lundberg har en utbildningsbakgrund som idrottslärare. 2009 utsågs han till Årets chef och han skriver regelbundet om ledarskap i allmänhet och i offentlig sektor i synnerhet.

− SKR är en medlemsorganisation med starkt fokus på de förutsättningar kommuner och regioner behöver för att kunna utvecklas till gagn för invånarna. Med sin bakgrund i kommunsektorn och i olika intresseorganisationer har Palle Lundberg en bra grund för att leda vårt kansli framåt i det arbetet, säger Anders Henriksson, 2:e vice ordförande för SKR.

Palle Lundberg tillträder tjänsten som SKR:s vd den 1 oktober 2022. Ett av hans uppdrag är att driva det redan inledda förnyelsearbetet vidare i riktning mot de mål SKR har beslutat.

− Jag går in i uppdraget som ny vd för SKR med full energi. Att arbeta offentligt för våra invånares bästa är något av det finaste och roligaste man kan göra. SKR har en viktig roll att stödja kommuners och regioners utveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare verka för SKR:s vision ”Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.” Jag lämnar ett drömjobb för ett annat, säger Palle Lundberg.

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR