Publicerad 5 oktober 2021
Nyhet

Pandemin har ökat kostnaderna för inhyrd vårdpersonal

Första halvåret 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Pandemins effekter har gett ett tydligare utslag än under våren 2020.

Foto

Fredrik Lennartsson

Kostnaden för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård utgjorde 3,3 procent av de totala personalkostnaderna under första halvåret 2021. Det är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med motsvarande period förra året. Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 9,3 procent, eller 241 miljoner kronor, samtidigt som kostnaderna för egenanställd personal ökade med 6,8 procent, motsvarande 5,4 miljarder kronor.

– Under en period av extraordinärt tryck på vården har alla resurser använts. Regionerna har i första hand anställt fler och ökat sina kostnader för ordinarie personal. Inhyrd personal har fungerat som en nödvändig ventil för att hantera den ansträngda situationen, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Coronapandemin har under 2021 påverkat behovet av inhyrd personal på flera sätt. Parallellt med en mycket stor belastning på den akuta covidvården under vintern och våren har uppskjuten vård börjat återupptas. Samtidigt har söktrycket ökat till följd av att personer som avvaktat med att kontakta vården under 2020 nu börjat göra det. Korttidsfrånvaron bland ordinarie personal har varit högre än normalt, samtidigt som behovet av ledighet och återhämtning varit stort. Under våren har regionerna också behövt avvara många sjuksköterskor till vaccinationsverksamhet och därför täckt upp med inhyrd personal.

Ökningen syns främst inom sjukhusvården där kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökat med 22 procent och för inhyrda läkare med 12 procent. I primärvården ökade kostnaderna för inhyrd personal med totalt 2,7 procent, medan de minskade med 4,3 procent inom psykiatrin.

Sannolikt kommer pandemin att fortsätta påverka behovet av inhyrd personal under resten av året.

Fortsatt arbete för en trygg vård

Regionerna har under flera år arbetat tillsammans för att begränsa behovet av inhyrd personal.
Framöver fortsätter regionerna med utvecklingsarbete som rör attraktiv arbetsgivare och ett pågående projekt kring gemensam upphandling av inhyrd personal.

– Ett minskat beroende av inhyrd personal är viktigt för patienternas kontinuitet och trygghet och för medarbetarnas arbetsmiljö, men också för att minska kostnaderna. En gemensam upphandling gör oss till bättre kravställare, det kommer minska kostnaderna för inhyrd personal och höja vårdkvaliteten, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen.


Läs vidare

Sakkunnig

Helena Svensson
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR