Publicerad 21 april 2022
Nyhet

Positiva besked kring anläggningar för fysisk aktivitet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har under lång tid uppmärksammat behoven av ett statligt engagemang kring anläggningar och miljöer för idrott, fritid och fysiska aktiviteter.

Anders Knape

Anders Knape

Idag presenterar regeringen en ny plattform för att sprida kunskap om idrott och fritid där Centrum för Idrottsforskning (CIF) får i uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.

− Det är positivt att staten tar ett ansvar att etablera en nationell utvecklingsfunktion för anläggningar och miljöer för idrott och fritid med målet att fler ska röra på sig. Staten kan ha en viktig samordnande och utvecklande roll för anläggningar och utemiljöer kopplat till rörelse, idrotts- och fritidsaktiviteter. Erfarenheter och de positiva exempel som finns på lokal nivå samlas idag inte in och får därmed vare sig tillräcklig spridning eller samverkar med andra projekt, säger SKR:s ordförande, Anders Knape.

Från regeringen bedömer man att det finns ett nationellt behov av både fler och mer ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för olika former av hälsofrämjande fysisk aktivitet.

­− Sveriges kommuner står för huvuddelen av idrottsanläggningarna. Kostnaderna för dessa är mångdubbelt större än det statliga idrottsanslaget. SKR välkomnar dagens regeringsbeslut. Vi ser fram emot ett långsiktigt statligt engagemang i förutsättningar för mer fysisk aktivitet och rörelse samt behoven hos kommuner och ideella aktörer, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Nils-Olof Zethrin
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR