Publicerad 16 april 2021
Nyhet

Positiv satsning på infrastruktur

Det är bra att regeringen ökar statens investeringar i infrastrukturen. Men SKR anser att stambanorna bör få en egen finansiering och inte ingå i nationella planen för 2022-2033.

Anders Knape

Anders Knape

Arbetet är igång med den nationella planen för infrastrukturen 2022-2033. Planen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas.

Regeringen meddelade idag att den ekonomiska ramen för planen föreslås bli 799 miljarder kronor. Det är en ökning med 176,5 miljarder kronor, närmare 30 procent, jämfört med föregående planperiod.

− Detta är en positiv satsning från regeringen. SKR har sagt att statens investeringar behöver öka med minst 20 procent för att möjliggöra både underhåll och utbyggnader av infrastrukturen. Nu utökas den ekonomiska ramen med närmare 30 procent, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR ifrågasätter dock beskedet att stambanorna för höghastighetståg ska finansieras inom ramen för den nationella planen.

− Stambanorna behöver finansieras utanför den nationella planen. Då möjliggörs en snabb utbyggnad och nyttorealisering. Det skulle också säkra att bygget av stambanan inte tränger undan andra viktiga insatser och åtgärder, säger Anders Knape.

Det är den så kallade infrastrukturpropositionen som anger de ekonomiska ramarna. Propositionen läggs fram till riksdagen senare i vår. SKR kommer nu att analysera propositionen mer i detalj. En viktig återstående fråga är hur mycket medel som kommer att fördelas till länsplanerna, som styr investeringar i regional infrastruktur.

− Vi förutsätter att ramarna för länsplanerna ökar. Resande sker framför allt regionalt och det är här investeringar gör störst samhällsnytta, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Peter Haglund
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR