Publicerad 1 april 2021
Nyhet

Positivt med extra stöd till kultur och idrott

SKR är positiva till att regeringen utökar stödet till idrott och kultur för 2021.

– Det är välkomna och väl behövda medel till både kultur och idrott. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen om hur medlen bäst kommer till nytta, säger Michaela Stenman, tf chef sektionen för lokal och regional utveckling på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Coronapandemin har påverkat kulturen och idrotten starkt under det senaste året. Många arrangemang och aktiviteter har blivit inställda eller skjutits på framtiden. I SKR:s ekonomirapport från oktober 2020 uppskattades intäktsförlusterna inom den regionala scenkonsten och museiverksamheten till minst 500 miljoner kronor för 2020. Kommunerna och regionerna har en mycket viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga.

– Det är särskilt glädjande att statsrådet Amanda Lind på presskonferensen specifikt nämner kultursamverkansmodellen, där regionerna via sin goda kontakt med kommunerna har en bra överblick av det lokala kulturlivet och behoven i hela landet, säger Michaela Stenman.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR