Publicerad 6 april 2021
Nyhet

Positivt med ytterligare pengar till uppskjuten vård

Regeringen aviserar idag en förstärkning på två miljarder kronor för att hantera kostnader för covid-19 och den uppskjutna vården. Det är välkomna tillskott.

Anders Knape, ordförande SKR

Anders Knape

Regeringen presenterade idag förslag på tillskott för närmare 7 miljarder kronor för att fortsätta hantera pandemin och dess konsekvenser, varar cirka 5,5 miljarder till kommuner och regioner.

För regionerna handlar det främst om nya medel för att hantera kostnader för covid-19 och den uppskjutna vården. Till de tidigare avsatta fyra miljarder kronorna för 2021 föreslås nu ytterligare två miljarder kronor i ett generellt bidrag.

− Beskeden från regeringen i dag är positiva. Det finns stora behov av att täcka regionernas ökade kostnader för såväl covid-vård som annan vård som blivit uppskjuten under pandemin. Beroende på utvecklingen framåt kan det krävas ytterligare tillskott till hälso- och sjukvården, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen ger idag inget besked om ersättning för de stora intäktsbortfall som regionerna har inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken räknar med en intäktsförlust på totalt 15,8 miljarder kronor under 2020 och 2021, enligt den senaste prognosen från SKR och Svensk Kollektiv.

− Regionerna väntar på ett besked från regeringen när det gäller coronarelaterad ersättning till kollektivtrafiken, som drabbats hårt av pandemins konsekvenser, säger Anders Knape.

Miljarder till beslutade överenskommelser

Regeringen föreslår även ytterligare 50 miljoner kronor till skyndsamma sjuktransporter fram till och med 30 juni 2021. Medlen är avsedda till att kunna flytta patienter mellan sjukhus med luft- eller vägburen transport för att avlasta sjukhus med hög belastning på grund av pandemin.

Regeringen vill även avsätta 64,4 miljoner kronor till kommuner och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen fram till och med den 30 september 2021.

För att täcka de sedan tidigare ingångna överenskommelserna med Sveriges Kommuner och Regioner om vaccinering, testning och smittspårning avsätts totalt cirka 3,3 miljarder kronor till regionerna.

Fakta

Så påverkas kommuner och regioner av regeringens budgetbesked 6 april:

  • Ökning av det generella statsbidraget till regionerna från 4 till 6 miljarder kronor för fortsatta kostnader för Covid-19 och uppskjuten vård.
  • Medel för skyndsamma sjuktransporter höjs med 50 miljoner till totalt 150 miljoner kronor.
  • 65,6 miljoner kronor (varav 64,4 miljoner kronor till kommuner och regioner) föreslås för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR