Publicerad 16 september 2021
Nyhet

Reformerad arbetsrätt innebär omförhandlingar

De lagstiftningsförslag kring flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden som regeringen lagt fram innebär omförhandlingar av kommunsektorns kompetens- och omställningsavtal.

Joakim Larsson

Joakim Larsson

- Vi kommer nu att behöva omförhandla stora delar av det avtal vi har kring kompetens- och omställning med de fackliga organisationerna i kommunsektorn. För oss parter inom kommunsektorn är det viktigt att vi själva kan bestämma över de avtal och villkor vi förhandlar fram för sektorns 1,2 miljoner anställda, säger Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utifrån utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30) tillsatte regeringen tre nya utredningar med olika inriktning: Arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringen, ett nytt offentligt parallellt studiestöd och ett grundläggande omställning- och kompetensstöd.

- På en snabbt föränderlig arbetsmarknad där pensionsåldern höjs successivt och där medarbetare kommer att behöva förlänga arbetslivet med några år är det nödvändigt att möjligheterna till kompetensutveckling och omställning förbättras, säger Joakim Larsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Tomas Björck
Arbetsrättschef arbetsgivarpolitiska avdelningen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR