Publicerad 14 januari 2021
Nyhet

Regeringsbeslut möjliggör vaccinering av Modernas vaccin

Regeringens beslut i dag om att ge uppdrag till Kammarkollegiet att täcka försäkringskostnader för eventuella biverkningar innebär att regionerna kan påbörja vaccinering av Modernas vaccin.

Modernas vaccin omfattas i nuläget inte av någon läkemedelsförsäkring. Regeringen har tidigare aviserat att de ska lägga fram förslag till en ny lag som möjliggör det. Men beskeden kring hur det försenade lagförslaget kan påverka individer som drabbats av biverkningar har varit otydliga fram tills nu.

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Kammarkollegiet i uppdrag att teckna en tillfällig försäkring vid skador av vaccinet som ska gälla tills lagen finns på plats. Det innebär att individer som drabbas av biverkningar av Modernas vaccin kan få ekonomisk ersättning utifrån samma förutsättningar som vid biverkningar av andra vacciner mot covid-19. Den tillfälliga försäkringen gäller från vaccinstart och tills lagen finns på plats.

– Det är bra att vi nu får ett tydligt beslut från regeringen. Det innebär att alla som vaccineras kan känna sig trygga med att de är försäkrade och att regionerna nu kan påbörja vaccinering av Modernas vaccin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR