Publicerad 31 januari 2022
Nyhet

Regionerna eniga kring mobilitetsstödet

Samtliga regioner i landet har godkänt och undertecknat en överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskolor.

Anders Knape

Anders Knape

Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna som kallas mobilitetsstöd.

− Överenskommelsen är viktig för att det ska vara möjligt för människor att studera vid en folkhögskola i ett annat län än där man bor. Överenskommelsen har möjliggjorts av en stor vilja att hitta lösningar tillsammans, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Överenskommelsen reglerar storleken på ersättningen för kursdeltagare som studerar i ett annat län och Folkbildningsrådet tar över den administrativa hanteringen av stödet. I och med den här överenskommelsen räknar vi med att arbetsbördan för regionerna kommer minska drastiskt samtidigt som säkerheten i systemet stärks.

Överenskommelsen gäller samtliga Sveriges regioner och beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala. Den avser både rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor.

Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026 och kommer ersätta den tidigare rekommendationen om schablonbelopp för mobilitetsstöd från SKR

Läs vidare

Sakkunnig

Louise Andersson
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR