Publicerad 9 januari 2021
Nyhet

Regionerna inleder vaccinering av vårdpersonal

Regionerna planerar nu för vaccination av viss hälso- och sjukvårdspersonal. Vaccinationen görs i linje med Folkhälsomyndighetens tydliggörande av prioriteringsordningen.

Regionerna välkomnar Folkhälsomyndighetens tydliggörande av prioriteringsordningen för de olika faserna i vaccinationen mot covid-19. Folkhälsomyndigheten har tydliggjort att vaccination av viss personal inom den regionala sjukvården kan tidigareläggas på grund av hög belastning och genomföras parallellt med den senare delen av vaccinationen av prioriterade grupper under fas 1, där personal inom kommunal vård och omsorgsverksamhet redan ingår.

Samtliga regioner har inlett planering för vaccineringens i fas 2 och kommer så snart det är möjligt att påbörja vaccineringen av viss hälso- och sjukvårdspersonal utifrån regionala behov.

− Med tanke på den oerhört ansträngda situationen i landets sjukvård, så är det en viktig signal som alla regioner nu skickar: Så snart som möjligt ska vård- och omsorgspersonal erbjudas vaccination. Om leveranserna fungerar som utlovat, bedömer regionerna att vaccination av personal inom hälso- och sjukvården kan inledas redan från mitten av januari, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR.

Med EU-kommissionens godkännande av Modernas vaccin adderas ytterligare doser till de som redan nu levereras varje vecka från Pfizer/BioNTech. Framåt behöver även övriga vaccin som EU har avtal för godkännas och levereras för att målet om att alla över 18 år och personer under 18 i en riskgrupp ska kunna erbjudas vaccination mot covid-19 under första halvåret 2021.

− Allt vaccin ska komma till användning så snart som möjligt. Huvudfokus för regionernas vaccinverksamhet att säkra att så många som möjligt vaccineras och skyddas mot covid-19. Den fortsatt omfattande smittspridningen måste brytas för att minska följdverkningarna av pandemin och belastningen på den hårt ansträngda sjukvården, säger Emma Spak.

Fakta om vaccinering mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 i fas 1 pågår och de grupper som vaccineras är boende i äldreomsorg, personer med hemtjänst, hushållsanhöriga till personer med hemtjänst och personal i kommunal vård och omsorg. I fas 2 vaccineras också personer som är 70 år och äldre, personer som får insatser enligt LSS samt personal inom vård och omsorg, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR