Publicerad 26 januari 2021
Nyhet

Regionernas vaccinering går enligt plan

Regionernas lägesrapport visar att vaccineringen mot covid-19 fortlöper som planerat. En avgörande förutsättning för den fortsatta planeringen är tydlighet kring leveranser till Sverige.

På måndagen skickade SKR en samlad lägesrapport över regionernas vaccinering mot covid-19 till regeringen.

− Bilden överlag är att vaccinationen kommit igång väldigt bra i alla regioner och går planenligt. Det vaccin som kommit till regionerna har kunnat ges till personer som har äldreomsorg samt till medarbetare inom vård och omsorg på ett säkert sätt, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Av 21 regioner rapporterar ett par regioner viss fördröjning på grund av bland annat initiala svårigheter att vaccinera personer som har hemtjänst med Pfizers vaccin, då vaccinet är skakkänsligt och svårt att transportera.

För samtliga regioner spelar osäkerheten i vaccinleveranserna till Sverige en stor roll. Det påverkar dels vaccinationstakten generellt, men försvårar också regionernas planering, inte minst när besked om förändringar kommer nära inpå planerade leveranser. SKR följer hela tiden de ändrade leveransförutsättningarna för att ha koll på planerade leveranser till regionerna i förhållande till vad de faktiskt får.

− De senaste veckorna har vi fått besked från leverantörer om ändrade leveranser med väldigt kort varsel. Det ställer till det för regionernas vidare distribution till vaccinatörer och påverkar också möjligheterna att kunna planera och boka vaccineringstider för invånare. En förutsättning för en effektiv vaccinering är att regionerna kan lita på att de får de leveranser de blivit utlovade i tid, säger Emma Spak.

Nästan alla regioner uppger att de ligger väl i fas med planeringen inför den kommande breddvaccineringen, fas 4. De flesta regionerna planerar att utgå ifrån befintliga strukturer inom primärvården för breddvaccineringen, även om vissa regioner också kommer använda sig av större tillfälliga lokaler såsom konferensanläggningar och arenor.

För att trygga personalförsörjningen ses bemanningen i regionerna över och rekrytering av extrapersonal pågår. Intresset från bland annat pensionerad hälso- och sjukvårdspersonal är stort. Planeringen för fas 4 är förstås starkt beroende på om vaccinleveranser kan ske enligt plan.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Vestin
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR