Publicerad 5 februari 2021
Nyhet

Riktlinjer för vaccineringsordning borde ha förankrats

SKR riktar idag kritik mot att Folkhälsomyndigheten inte förankrat de reviderade riktlinjer för prioriteringsordningen för vaccinering med regionerna.

Regionerna har förbundit sig att följa den rekommendation som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Myndigheten ska stå för de medicinska och smittskyddsmässiga övervägandena, medan regionerna ska ta ansvar för den praktiska tillämpningen av prioriteringsordningen. För att vaccinationen ska kunna genomföras så snabbt och effektivt som möjligt och nå ut till så många som möjligt, är det viktigt med en tät dialog.

− De reviderade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innehåller flera oklarheter, som kommer att försvåra för regioners och kommuners arbete. Det är olyckligt. Med en tydlig förankringsprocess och dialog mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna hade dessa kunnat undvikas. Myndigheten behöver nu vinnlägga sig om att tydliggöra det som är oklart och samverka bättre, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Syftet med Folkhälsomyndighetens uppdrag att utforma en prioriteringsordning för vaccineringen mot covid-19 är att vägleda kommuner och regioner i deras arbete med vaccinationerna.

− De nu publicerade rekommendationerna riskerar att skapa oklarheter som kan försvåra för regionernas planering och genomförande, exempelvis i tolkningsfrågor kring var åldersgränser går eller hur olika bakgrundsfaktorer ska beaktas i praktiken. Hade rekommendationerna utformats i dialog med SKR och regionerna och förankrats ordentligt, så hade vi kunnat undvika en hel del oklarheter och onödiga missförstånd. Det kan göras skyndsamt och inte bidra till någon fördröjd process, säger Marie Morell.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR