Publicerad 18 juni 2021
Nyhet

Säkerhetsskyddet kan försämras av krav på avtal

Regeringens förslag att kommuner och regioner ska teckna säkerhetsskyddsavtal när de samarbetar med andra offentliga aktörer medför administration och kostnader men inte bättre säkerhetsskydd.

Anders Knape

Anders Knape

Tvärtom kommer säkerhetsskyddet i kommuner och regioner att påverkas starkt negativt. Det framhåller SKR i en skrivelse till regeringen.

– Förslaget flyttar fokus från att skydda verksamheten mot yttre hot till att administrera avtal och att granska egna bolag och grannkommuner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alla kommuner och regioner som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas redan av säkerhetsskyddslagen och är således skyldiga att arbeta med säkerhetsskydd. Det är statens uppgift att genom tillsyn säkerställa att kommuner och regioner följer lagstiftningen.

– Den kraftigt ökade omfattningen av arbetet med säkerhetsskyddsavtalen medför dessutom stora utmaningar för kommuner och regioner att rekrytera och behålla personal med säkerhetsskyddskompetens, säger Anders Knape.

– Vi vill att kommuner och regioner ska ha ett generellt undantag från kraven på säkerhetsskyddsavtal när de samarbetar med andra offentliga aktörer, motsvarande det undantag som föreslås för samarbeten mellan statliga myndigheter, säger Anders Knape.

Fakta

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Läs vidare

Sakkunnig

Markus Planmo
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR