Publicerad 26 augusti 2021
Nyhet

Samtliga regioner har nått delmålen med vaccineringen

Samtliga regioner har nått de uppsatta delmålen i vaccineringen mot covid-19. Nu fortsätter arbetet med att nå de invånare som inte vaccinerat sig än.

Foto

Emma Spak

Samtliga regioner har nu, med god marginal, vaccinerat fler än 70 procent av invånarna mellan 18-64 år med minst en dos vaccin. Därmed har regionerna uppnått det delmål med covid-vaccinationerna som SKR och regeringen kommit överens om.

– Vaccinationsarbetet mot covid-19 fungerar mycket väl i alla regioner och vaccinationsviljan är hög. I takt med att tillgången till vaccin ökat har också allt fler invånare kunnat erbjudas vaccin. Nu fokuserar regionerna på att nå de invånare som ännu inte valt att vaccinera sig, samt övriga grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, för att öka vaccinationstäckningen i alla delar av befolkningen, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Över 80 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin. Men vaccinationstäckningen behöver öka ytterligare, samtidigt som de som bara fått en första dos vaccin behöver bli fullvaccinerade. Vaccinationsviljan är generellt hög, men inom vissa grupper är det inte tillräckligt många invånare som valt att vaccinera sig än.

Regionerna gör många insatser för att tillgängliggöra vaccineringen ytterligare på olika platser genom exempelvis drop-in-mottagningar i anslutning till exempelvis högskolor eller i områden där vaccinationstäckningen är lägre. Riktade kommunikationsinsatser görs, där samverkan med kommuner och civilsamhälle är viktigt, för att nå ut till alla delar av befolkningen.

SKR har i dag skickat en lägesrapport till regeringen om regionernas arbete med covid-vaccinering. Samtliga regioner rapporterar att vaccinationerna fungerar väl och många regioner kommer under hösten att övergå till ordinarie organisationer i primärvården för vaccineringen, då breddvaccineringen nu går in i ett slutskede.

Viktigt med god framförhållning från staten

Det finns många frågetecken kring kommande steg i vaccineringen mot covid-19. För den fortsatta planeringen krävs att regionerna får god framförhållning från staten.

– Det är viktigt att regionerna får god framförhållning från staten för att exempelvis kunna planera för omfattningen av en eventuell tredje dos eller vaccinering av yngre barn. En stor vaccinationskapacitet kräver mycket planering i form av bland annat lokaler, utrustning, personal och kommunikation, säger Emma Spak.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR