Publicerad 23 mars 2022
Nyhet

Samverkan avgörande för en fungerande narkotikapolitik

En fortsatt restriktiv narkotikapolitik bör vara utgångspunkten för den utredning som nu ska se över frågan. Utformningen av narkotikapolitiken påverkar kommuner och regioner i stor utsträckning.

Emma Spak

Emma Spak

Regeringen meddelade i går att de tillsätter en omfattande utredning av den svenska narkotikapolitiken.

Narkotikapolitiken påverkar i stor utsträckning kommuners och regioners olika verksamheter, utifrån flera olika perspektiv. En väl fungerande samverkan mellan kommuner, regioner och den statliga nivån, med tydliga roller och ansvar, är avgörande. Det är viktigt när det gäller såväl tidiga som förebyggande insatser liksom stöd och behandling.

– Samverkan behöver fungera både på övergripande nivå och kring varje individ. Det är därför viktigt att kommuner och regioners perspektiv finns med i utredningen. SKR utgår från att ingången är en fortsatt restriktiv narkotikapolitik, men synsättet på missbruk och beroende får inte blir ett hinder för människor att söka hjälp, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det gjordes ändringar i narkotikastrafflagen för drygt 30 år sedan. Staten bör omfatta en utvärdering av den del som rör eget bruk utifrån vilka effekter den har på människors motivation att söka hjälp och vård. Det är viktigt att narkotikapolitiken till sin natur är restriktiv, men att den inte heller hindrar människor att söka hjälp.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Chef hälso- och sjukvårdssektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR