Publicerad 23 december 2020
Nyhet

Skolutredningen måste analysera på djupet

Regeringen har tillsatt en utredning om ett förstatligande av skolan. SKR anser att det behövs en utredning som på djupet analyserar konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för skolan.

Regeringen har nu presenterat den utredning som ska ta fram ett beslutsunderlag för ett förstatligande av skolan. Till särskild utredare har regeringen utsett Thomas Persson.

− Ett förstatligande av skolan har diskuterats under lång tid och SKR välkomnar en utredning som vänder på varje sten. Det finns många frågor om vad ett förstatligande innebär, nu behövs konkreta svar på både bredden och djupet, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

Enig utbildningsberedning bakom vad som måste utredas

I april lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en skrivelse till regeringen och riksdagen med en rad frågeställningar som behöver belysas när man talar om ett förstatligande. Det handlar om fyra områden: Ekonomiska resurser, lärarnas situation, att hålla ihop utbildningssystemet samt kommunernas roll. Med de direktiv som nu presenteras, där förskolan och vuxenutbildningen inte ingår och där arbetsgivarskapet endast skulle förändras för offentliganställda huvudmän, är det viktigare än någonsin att besvara de frågor som SKR har ställt.

Utgångspunkten för en utredning måste vara en svensk skola med högre måluppfyllelse och stärkt likvärdighet. Utredningen behöver undersöka vad i ett förändrat huvudmannaskap som kan förväntas leda till det.

− Oavsett hur stora förändringar man ser framför sig behövs betydligt djupare analyser än vad vi har sett hittills. Vi ser fram emot en nära dialog med utredningen, säger Kenneth Handberg, vice ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

Olika skolutredningars förslag måste hänga ihop

Flera utredningar har nyligen presenterat mer eller mindre tydliga förslag som var för sig innebär en starkare statlig detaljstyrning och får konsekvenser för skolan. Nu behövs ett helhetsperspektiv. Vårt skolsystem måste fungera i praktiken.

− Vårt mål är en riktigt bra skola för alla elever. Då tror vi att det är viktigt med en tydlig och konsekvent styrning av skolan där ansvar och befogenheter hänger ihop och där olika parters roller blir glasklara, säger Mats Gerdau.

Fakta

Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, har utsetts till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

SKRs beredning för utbildningsfrågor

SKRs beredning för utbildningsfrågor har hand om frågor med anknytning till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Beredningen har 13 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. Alla riksdagspartier samt Demokraterna finns representerade. Ordförande är Mats Gerdau (M) och vice ordförande Kenneth Handberg (S).

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR