Publicerad 17 december 2021
Nyhet

SKR är kritisk till Cybersäkerhetsutredningens förslag

Involvera kommuner och regioner för att få en fungerande lagstiftning som kan bidra till att motverka cyberhot. SKR anser att nuvarande förslag inte tar hänsyn till sektorns förutsättningar.

Anders Knape

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är överlag kritisk till Cybersäkerhetsutredningens betänkande om hur informations- och cybersäkerheten kan öka i säkerhetskänslig myndighetsverksamhet för att motverka till exempel cyberangrepp. SKR lyfter i ett yttrande fram att utredningens förslag skapar en otydlig och svårtillämpad lagstiftning för kommunal sektor.

− Vi tycker att man behöver göra om och göra rätt. Informations- och cybersäkerhet är högst angelägna frågor för kommuner och regioner. SKR har därför påpekat att flera statliga utredningar inom området inte har involverat en representant från den kommunala eller regionala sektorn. Det har gjort att utredningens förslag inte tar hänsyn till de förutsättningar som finns för den kommunala sektorn i tillräcklig omfattning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Samordnat statligt stöd efterfrågas

SKR anser även att förslaget om att ha en tillsyns- och en samrådsmyndighet skulle riskera att begränsa möjligheten att bedriva ett effektivt och säkert arbete på kommunal och regional nivå, då det blir flera myndigheter att ta hänsyn till och som dessutom kan göra olika bedömningar. Dessutom ser SKR att staten behöver vidta en rad åtgärder för att bättre stödja kommuner och regioner inom säkerhetsskyddsfrågor, genom till exempel förbättrad samordning, tillgång till utbildning och möjligheter till vägledning.

− Säkerheten höjs inte enbart med mer omfattande regelverk och ökade risker för att drabbas av sanktionsavgifter, För att kommuner och regioner ska kunna nå den nivå av informations- och cybersäkerhet som förväntas från statens och säkerhetsmyndigheternas sida krävs att staten ger ett konkret och betydligt mer samordnat stöd, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Patrik Sundström
Digitalchef

Lotta Nordström
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR