Publicerad 24 mars 2021
Nyhet

SKR-politiker får ledande poster i Europarådets kongress

Flera SKR-politiker har fått ledande poster i utskott och partigrupper i Europarådets kongress (CLRAE) när en ny mandatperiod inleds. Det innebär ett fortsatt stort inflytande i kongressen.

I veckan inleds en ny femårig mandatperiod i Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (CLRAE). Kongressen, som är en del av Europarådet, arbetar för att främja demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer på lokal och regional nivå. En central uppgift för kongressen är att övervaka val och genomförandet av den europeiska stadgan för lokal och regional självstyrelse.

Den nya mandatperioden gör att SKR:s ordförande Anders Knape, som varit den första svenska ordföranden för kongressen, fortsätter i ledningen som past president i 2,5 år och lämnar över ordförandeskapet till Leen Verbeek från Nederländerna.

Svenska ledamöter, tillika SKR-politiker, fortsätter att ha ett stort inflytande på flera ledande poster i utskott och partigrupper under mandatperioden, som sträcker sig fram till mars 2026. Följande personer har valts in:

  • Anders Knape (M), Karlstads kommun är, utöver rollen som past president, utsedd till ordförande för den svenska delegationen och ledamot av kongressens presidium.
  • Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun och Thomas Andersson (C), Region Jämtland Härjedalen, är utsedda till ordförande i två av kongressens tre utskott.
  • Cecilia Dahlman Eek (S), Västra Götalandsregionen, är utsedd till vice ordförande för den regionala kammaren.
  • Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen, är utsedd revisor för Grupp för Socialister, de Gröna och de Progressiva Demokraterna.

Självstyret och mänskliga rättigheter i fokus

Europarådets kongress består totalt av 324 ordinarie ledamöter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i Europarådets 47 medlemsstater. I den svenska delegationen ingår sex ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Delegationen kommer under mandatperioden bland annat att lyfta självstyrelsefrågan och de mänskliga rättigheterna i Europa.

– Under pandemin ser vi hur centralisering och nationalisering lyfts upp som lösningar på samhällets utmaningar. Vi vill därför poängtera betydelsen av ett fungerande flernivåstyre och lyfta fram ansvaret som kommuner och regioner har tagit på sig att förstärka tillgången på välfärden även i kristider, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi vill också uppmärksamma angreppen på de mänskliga rättigheterna. Det finns ingen plats i Europa för så kallade ”HBTQ-fria zoner” och vi kan inte heller stå passiva när länderna vill lämna Istanbul-konventionen. De principer som alla 47 medlemsländer har skrivit under ska efterlevas och vårt uppdrag i kongressen är att följa upp dem på den lokala och regionala nivån, i alla delar av Europa, säger anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Dominique Faymonville
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR