Publicerad 12 mars 2021
Nyhet

SKR positiva till undantag för deltidsbrandmän

Regeringen föreslår undantag i regelverket för arbetslöshetsersättningen för deltidsbrandmän. SKR och facken har drivit på för en förändring länge och är positiva till regeringens förslag.

– Deltidsbrandmännen har en särpräglad anställning som nuvarande regelverk inte är anpassat för. Det är därför glädjande att reglerna för arbetslöshetsersättningen nu äntligen anpassas för deltidsbrandmännens speciella situation, säger Joakim Larsson, ordförande för Förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR och kommunerna har påtalat problemet med arbetslöshetsförsäkringen i många år. När pandemin slog till förra våren befarades att fler deltidsbrandmän riskerade att bli av med sina huvudanställningar och på grund av gällande a-kasseregler även skulle sluta som brandmän. Med en sommar med många skogsbränder kunde det blivit ännu värre. Därför uppvaktade SKR och de fackliga organisationerna i kommunsektorn regeringen flera gånger under 2020.

– Kommunerna har som regel inte heltidssysselsatta brandmän, utan de flesta jobbar med annat och rycker in i räddningstjänsten vid behov. Under pandemin har vi sett att det finns räddningstjänster som riskerat att förlora upp till en tredjedel av sin personal. Därför har det varit självklart för oss att driva frågan om att regeringen måste göra undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän, säger Joakim Larsson.

Sveriges över 10 000 deltidsbrandmän utför ovärderliga insatser, inte bara vid bränder utan även vid exempelvis trafikolyckor och att ge första hjälpen. Sedan början av 2000-talet har antalet utryckningar ökat med nästan 20 procent och de senaste åren ligger det totala antalet utryckningar på över 100 000 per år.

– Sverige behöver fler deltidsbrandmän för att kunna klara av kommande olyckor och kriser. Förändrade a-kasseregler med undantag för deltidsbrandmännen underlättar möjligheterna att både behålla de som redan arbetar i räddningstjänsterna och rekrytera fler till deltidsbrandkårerna runt om i landet, säger Joakim Larsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Johan Gert
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR