Publicerad 11 maj 2022
Nyhet

SKR positivt till åtgärdsförslag om civila försvaret

SKR välkomnar MSB:s förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret och samhällets förmåga vid höjd beredskap och krig.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

– SKR har sedan länge drivit på för att belysa kommunernas och regionernas viktiga roll för Sveriges beredskap. Kommuner, regioner och statliga myndigheter behöver samarbeta kring återuppbyggandet av det civila försvaret. Förslagen som MSB presenterar är en bra start för arbetet med att tillsammans stärka samhällets förmåga, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) delrapport till regeringen innehåller bland annat förslag om investeringsprogram för att stärka kommunal transportinfrastruktur, dricksvatten, avlopp och energiförsörjning vid höjd beredskap och krig. MSB föreslår också 666 miljoner kronor för att stärka regionernas beredskap under 2023, inte minst inom hälso- och sjukvården.

I MSB:s rapport finns även förslag till en satsning på 965 miljoner kronor under de kommande tre åren för att stärka de kommunala räddningstjänstorganisationernas förmåga vid höjd beredskap.

– Det är positivt att MSB lyfter fram kommunernas viktiga roll i det civila försvaret. Det handlar om att stärka beredskapen inom områden som dricksvattenförsörjning, äldreomsorg och räddningstjänst. Det är verksamheter som måste fungera både i vardag, kris och krig, säger Gunilla Glasare.

Läs vidare

Sakkunnig

Markus Planmo
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR