Publicerad 21 maj 2021
Nyhet

SKR: Regeringen bör be om nordiskt stöd med IVA-personal

SKR ber idag regeringen i en skrivelse om att ställa en förfrågan till de nordiska grannländerna om personalstöd till svensk intensivvård under sommaren.

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor, SKR

Emma Spak

Trots att regionerna nu ser en viss lättnad inom svensk intensivvård med minskande beläggning av patienter med covid-19, så är läget fortsatt mycket ansträngt.

Regionerna vidtar en rad åtgärder för att kunna upprätthålla intensivvårdskapaciteten över sommaren, samtidigt som personalen behöver semester. Regionerna samverkar tätt med varandra och andra aktörer för att möta behoven.

– Regionerna arbetar nu mycket intensivt för att klara vården i denna tuffa tid. Att få möjlighet till personalstöd från de nordiska grannländerna vore ett välkommet tillskott för att säkra svensk intensivvård under den kommande sommaren, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Efterfrågan gäller i första hand kvalificerad personal inom anestesi- och intensivvård som kan arbeta tillfälligt i Sverige under sommaren. Stödet skulle gå utöver det stöd som avtalas genom det nordiska samverkansavtalet som rör en katastrofsituation.

Att begära internationellt stöd är inget en enskild region kan göra, utan behöver göras av regeringen.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Chef för hälso- och sjukvårdsfrågor

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR